Projekt je zaštítěn reklamní agentrou Kompakt z Poděbrad, jejichž cílem je shánět vozidla potřebná pro charitu, domovy pro seniory a jiné. Celý projekt funguje tak, že se vybere vozidlo, které je potřebné, a následně se začnou shánět sponzoři. Těm je nabídnuta reklamní plocha na vozidle, čímž se auto zaplatí.