Zátěž: +33, nášlapná vrstva: 0,55 mm, rozměr: 4+1x176x1213 mm, korková integrovaná podložka o tl. 1 mm, mikro 4V spára