Bona Prime Classic á 1 l

Bona Prime Classic á 1 l
Cena s DPH:588 Kè l
Cena bez DPH:486 Kè l
Cena za l:587,80 Kè s DPH
Dostupnost:na objedn�vku
Záruka:24 mìsícù
l

Popis produktu

Jednosložkový základní lak na vodní bázi, urèený k základním nátìrùm døevìných podlah v interiéru v kombinaci se všemi vrchními vodními laky Bona. Prime Classic - akrylátový základní lak na bázi akrylát /polyuretanová vodní disperze nabízí minimální riziko boèního slepení hran.

spotøeba 8 - 10 m2 / l